Theaterles zicht- en onzichtbare verontreiniging oppervlaktewater

Theater Smoar • Wetterskip Fryslân
Leven in het water

Skjin Wetter is een opruimactie om de wateren in Friesland schoon te vissen en te houden. De actie vond halverwege oktober plaats in de volgende zeven gemeenten: Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Waadhoeke. Skjin Wetter is een initiatief van deze gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Friese Milieu Federatie.

Naast de opruimacties zijn er dit jaar educatieve theaterlessen gegeven door Theater Smoar op het voortgezet onderwijs. Aangeboden door Wetterskip Fryslân. Leerlingen van 35 klassen kregen op een interactieve en humoristische manier les over de gevolgen van zichtbare en onzichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater. Middels een zelfbedachte “challenge” daagden ze elkaar uit om het probleem op te lossen.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu