Spark van de Maand #april

Friese Poort • Durk Reitsma/ Roeland Westra
Duurzame steden en gemeenschappen
Kwaliteitsonderwijs
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Het Duurzaam Doen Huis is een unieke plek in Friesland. Hier leren studenten en bedrijven te werken met de nieuwste technieken op gebied van duurzaamheid. Maar ook buurtcommissies, woningbouw verenigingen, gemeentes, burgers en bijvoorbeeld leerlingen van basisscholen komen langs om geïnspireerd te worden – afgelopen schooljaar waren dat een kleine 800 mensen! Waar mogelijk gaan mensen aan de slag met hun eigen vragen, en anders met een goede case.

Kortgeleden nog ontwierp een internationale groep studenten een taartenfabriek voor Beenen BV: ‘Door studenten praktijkopdrachten te geven van echte bedrijven, treden ze buiten theoretische kaders. Bovendien komen zij zo in aanraking met een kernthema van onze tijd: duurzaamheid’.

Droom van het Duurzaam Doen Huis is om niet alleen de technische en de bouw opleidingen te inspireren om de grote uitdagingen van deze tijd op te pakken, maar ook alle andere opleidingen: ook in de zorg, het kappersvak, retailmanagement, marketing, etc. wordt de vraag om duurzaam te doen en te denken steeds groter. ‘Iedereen krijgt hiermee te maken’, zegt Reitsma, ‘We willen kennis en vaardigheden voor duurzaamheid voor iedereen toegankelijk maken’.

Studenten waarderen de kennis die ze opdoen over duurzaamheid meestal op het moment dat ze of op stage gaan, of op het moment dat ze het bedrijfsleven in stappen. Oud-studenten worden na hun diploma weer in de school gespot tijdens bijvoorbeeld de Duurzaam Doen Lunches die het Duurzaam Doen Huis maandelijks organiseert.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu