SOLAR BOAT

Stellingwerf College • Astrid Rienks
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie

Het Stellingwerf College biedt onderwijs van vmbo t/m verrijkt vwo en wil kansrijk zijn met meer dan gemiddelde mogelijkheden voor leerlingen.

Duurzaamheid
We maken ons onderwijs eigentijdser door oog te hebben voor technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Door thema’s als duurzaamheid, cradle to cradle en bio-based economy aan te bieden proberen we de jeugd bewuster op te leiden voor een betere toekomst. Het thema ‘duurzaamheid’ maakt dat ze bewuster met hun omgeving weten om te gaan.

Stellingwerf College en stichting DO
Tijdens het vak O&O (onderzoeken en ontwerpen) bouwen leerlingen zelf een Solarboot waarmee energieneutraal deelgenomen kan worden aan een spannende solarboot race.

Het Stellingwerf College en de toekomst
Het onderwijs van de toekomst gaat vrijwel zeker veranderen, met thema’s als natuur & technologie, mens & maatschappij en taal & cultuur. De leerstof wordt over de grenzen van de vakken heen aangeboden vanuit het idee: ´Als je weet waarvoor je leert, ben je ook gemotiveerder om te leren´.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu