Slow Collective Landscape photography art

Studio Monika Balu • Monika Balu
Goede gezondheid en welzijn
Klimaatactie
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land

‘Slow Collective Landscape’ is een project langs de Stinzenroute van Buitenpost-Kollum, een route waarbij bewoners en leerlingen, voorjaarsbollen langs de route hebben geplant voor meer biodiversiteit. Het ‘Slow Collective Landscape’ is een fotografie project van Monika Balu, waarbij het maar liefst een halfjaar duurt om een foto te maken via zwart/wit lichtgevoelig fotopapier in een blikje. Het landschap en duurzaamheid staan centraal, waar focus op gericht wordt door middel van deze langzame fotografietechniek.

Het eerste doel is bewustwording creëren over onze ‘directe’ manier van leven door middel van respect voor de lokale landschap en duurzaamheid. We willen vaak dat alles onmiddellijk en op dit moment gebeurt.
Het tweede doel is het onderwijzen van kunst en fotografie, en het inspireren van jonge mensen om kunstenaar te worden.
Het derde doel is om buitenactiviteiten te stimuleren die bijdragen aan ons welzijn, die daarnaast ook het comfort en welzijn stimuleert. Hoe werkt het?

Kunstenares Monika Balu gaf in december een presentatie aan kinderen van 10-12 jaar en aan jongvolwassenen met beperkingen die werkzaam zijn bij Cadeau- en streekproductenwinkel Op ’e Stâl. Er zijn 75 blikjes verzameld, samen met andere deelnemers van de Stinzenroute met o.a. ondernemer Paviljoen MeM, maar ook scholen zoals OBS De Mienskip, CBS de Lichtbron in Buitenpost, maar ook Bloemenparadyske, OBS Professor Casimir en de Hertenkamp in Kollum.

De presentatie die Monika Balu gaf, ging over de geschiedenis van fotografie, met als doel om de kinderen en jongvolwassenen bewust te maken van het hebben van een mobiele telefonie in de broekzak waarmee snel en overal foto’s van gemaakt kan worden. Ze legde uit hoe een camera werkt via een camera box en ze introduceerde de techniek Solorgraphy, een methode met een pinhole camera en lichtgevoelig fotopapier, waarbij bewegingen van de zon en het licht dat het geeft tot een fotoafdruk leidt.

Van de 75 blikjes maakten de jongvolwassen de pinhole camera’s. De kinderen van de basisscholen hebben vervolgens deze blikjes gedecoreerd. De zelfgemaakte pinhole camera’s komen halfjaar buiten in de landschap te hangen, dat dan het landschap op een langzame manier vastlegt. Een halfjaar later wil Monika Balu met de scholieren langs 8 random locaties om de blikjes te verzamelen. De foto’s worden ingescand en op biologisch textiel gedrukt. De kunstwerken worden op de 8 locaties tentoongesteld. Waarna de beelden door iedereen bekeken kan worden wat het verschil is tussen de gemaakte foto’s en de echte landschap.

De ‘blikjes’ die zijn geplaatst langs de Stinzenroute, zullen half juli een prachtig beeld gaan geven van ons mooie landschap op verschillende plekken. Op vrijdag 2 juli staat de opening van de expo hiervan gepland (later meer info).

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu