Skjin op skoalle

CSG Liudger, RSG Magister Alvinus, Het Drachtster Lyceum, Stedelijk Gymnasium • Sandra Dijkstra, Indi Slippens, Jasmijn Bottema, Anouk Schapelhouwen, Miranda Boonstra, Julia Bianco, Jenneh-Rose Zijlstra
Klimaatactie
Verantwoorde consumptie en productie
Waardig werk en duurzame groei

Donderdag 9 en vrijdag 10 juni vond in het provinciehuis van Friesland het Fries Jeugdparlement plaats. Scholieren van vier verschillende scholen stellen politieke fracties voor en moeten samen met leerlingen van de andere scholen samenwerken in verschillende commissies. Deze commissies moeten met een voorstel komen van maximaal €2500 om tot een oplossing te komen voor een probleem binnen Friesland. Onze commissie, ‘afval is een ontwerpfout’, heeft zich ingezet voor een oplossing om afval op scholen tot nul te brengen. Deze commissie bestond uit: Sandra Dijkstra, Indi Slippens, Jasmijn Bottema, Anouk Schapelhouwen, Miranda Boonstra, Julia Bianco en Jenneh-Rose Zijlstra. Onder andere Janneke Stuive van ‘de Uitkijkers‘ en Eelke de Jong, gemeentesecretaris van gemeente Leeuwarden, waren enthousiast over ons voorstel. Het voorstel luidt als volgt:

  • Scholen in Friesland ontvangen labels om op hun prullenbakken te plakken. Deze labels geven prullenbakken een eigen functie zodat alles goed wordt gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan GFT en papier labels. Indien een school geen behoefte heeft aan labels wordt dringend verzocht deze terug te sturen.
  • Scholen informatie en creatieve ideeën verschaffen in de vorm van een infobox. Door scholen ideeën te geven, hebben ze zelf de vrijheid om te kiezen wat ze willen gebruiken op hun school.
  • Certificaat uitreiken aan de scholen die aantoonbaar goed bezig zijn met afval. Het certificaat wordt in drie verschillende rangen uitgedeeld: goud, zilver en brons. Er wordt voldaan aan brons als de school het reduceren van afval in de visie van de school heeft staan en de school een greenteam heeft opgericht. Zilver wordt verdient als de school daarnaast ook lessen over afval op heeft genomen in het curriculum. De allerhoogste rang, goud, krijgt een school als het ook nog eens expertise lessen geeft en de bedrijfsvoering in orde is. Om het jaar komt iemand langs om te kijken of de school een rank omhoog mag én of de school nog wel voldoet aan de voorwaarden.

Oorkonde wordt beoordeeld op:
– Visie school
– Greenteam
– Curriculum
– Expertise lessen
– Bedrijfsvoering

Binnen bedrijfsvoering valt:
• Hoe goed scheidt de school afval?
• Hoeveel verminderen scholen hun restafval? (bijv. door geen gratis koffie bekertjes te verschaffen. Minimaal €0,50 bij aanvraag)
• Is de kantine afvalvrij?
• In hoeverre heeft de school plastic verminderd?

De voorstellen worden afgetrapt met een pilot. In één gemeente zullen de voorstellen worden uitgetest. Bij een positief resultaat voeren we de voorstellen uit over middelbare scholen in de gehele provincie Friesland.

Op vrijdag 10 juni vond het debat plaats en werd er gestemd over de voorstellen van de verschillende commissies. Het voorstel van de commissie afval is hierbij aangenomen. Dit betekent dat er serieus wordt gekeken naar het uitvoeren van dit voorstel. Hanneke Goede van de SP, statenlid van de provincie Friesland, heeft laten weten zelf ook nog achter dit voorstel aan te willen gaan. Natuurlijk zijn wij als commissie uiterst trots. Op naar skjin op skoalle!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu