Schoolmoestuin Wisselbeker!

it Butenplak • NME De Naturij
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

Basisschool It Butenplak heeft de schoolmoustusn wisselbeker gekregen! De school verdient de wisselbeker vanwege de zorgvuldige aantal met prachtige opbrengsten. Per leeftijdsgroep werken de leerlingen en de leerkrachten aan een plantengroep of thema. Van aardbeien tot pompoenen, en van groep 1 tot en met groep 8. De kinderen telen de groenten zelf en verdiepen zich als klas samen verder. ‘Zo krijgt het echt hun interesse en het buiten zijn doet de kinderen goed’, aldus de school.
De moestuin wisselbeker is een initiatief van NME de Naturij, Volkstuinvereniging de Wrottersploeg en het City lab van ROC Friese Poort. (Bron: Drachtster Courant)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu