School krijgt materiaal voor moestuintjes

De Earste Trimen • Christiaan Ybema
Leven op het land

Begin mei ontving basisschool De Earste Trimen hulpmiddelen voor het onderhouden van de moestuinen en de bloemperken. Cristiaan Ybema nam namens de ouderraad en de werkgroep van het schoolplein de materialen aan.

De kinderen hebben eerder al de moestuintjes gevuld met plantjes en groenten. Zij zien ze nu per dag groeien, waardoor ze erg enthousiast zijn geworden. De school hoopt dat deze motivatie blijft. Al helemaal nu ze ook nog eens scheppen, harken, gieters en bezems hebben ontvangen die ze kunnen gebruiken om de moestuin netjes te houden.

Voor het onderhoud van de moestuintjes kunnen ze altijd nog wel wat ouders of misschien wel pakes en beppes gebruiken die buiten schooltijd willen helpen.
Melden kan door contact op te nemen met de basisschool op nummer 0515569678 of via een mail naar: earstetrimen@palludara.nl

Hiermee is de herinrichting van het plein definitief afgerond. De werkgroep heeft zich de afgelopen jaren flink ingespannen voor dit prachtige resultaat. De werkgroep blijft bestaan om nog extra speelplezier op het schoolplein aan te brengen, er zijn nog genoeg ideeën.

(Bron)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu