Samen gewoon regelen: buitenspelen in het groen!

De Legeaën, Palludara • Piet Massolt
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Recent werd de start van een langdurige samenwerking bekendgemaakt en gevierd op Mienskipsskoalle De Legeaën in Sibrandabuorren: een samenwerking tussen het onderwijs (Palludara), het bedrijfsleven (Donker Groen) en een maatschappelijke organisatie (IVN Noord).

De Legeaën is de eerste school die van deze samenwerking profiteert. Eén van de redenen om een groen schoolplein aan te leggen, is het vergroten van de biodiversiteit. Een andere reden is leren over en van de natuur. Die twee aspecten kwamen tijdens de viering samen.

We leerden de kinderen van groep 6/7 van De Legeaën dat bijen en andere insecten voedsel én een nestplekje nodig hebben. En vooral dat je ze daarbij kunt helpen! Dus gingen ze aan de slag met het maken van zaadbommen, en dus voedsel, en met het maken van een insectenhotel als nestgelegenheid. Beide zullen straks een mooie plek krijgen op hun nieuwe schoolplein.

Zowel Donker Groep als IVN Natuureducatie vindt het van groot belang dat kinderen in een groene omgeving spelen en leren; het bevordert de creativiteit, de gezondheid en de concentratie. Een groen schoolplein kan perfect gebruikt worden voor lessen, van biologie tot taal en van aardrijkskunde tot rekenen. Mark Tuit, directeur IVN Noord:”Groene schoolpleinen maken kinderen socialer en motorisch sterker. Verder neemt op groene schoolpleinen de biodiversiteit toe en zorgt het voor koeling bij warmte en wateropvang bij extreme buien. Hoe mooi is het om al deze elementen te gebruiken voor je onderwijs? Het groene schoolplein als buitenloklaal. Daarom zijn we als IVN blij met deze mooie samenwerking met Donker Groep. We combineren het beste van onze twee werelden.”

 

Kernwaarden

Talentschool

 • Veel ruimte om je eigen talenten te laten zien op alle gebied!
  • Meertalig, met meer talen sta je sterker
  • Creatief, muzikaal en natuuronderwijs; we werken samen met ouders!
  • Tabletonderwijs
  • Uitdaging (cognitief, creatief, talig prikkelen)
  • Samenwerken (groepsopdrachten uitvoeren)

Aandacht

 • Eigen leerlijnen m.h.v. groepsdoorbrekend onderwijs en tabletonderwijs
 • Autonoom en verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling.
 • Vreedzame School, positief omgaan met elkaar
  • Democratisch, verantwoordelijk, delen en vertrouwen, constructief, openstaan voor verschillen

Verbinding

 • Van 2 – 12 onder één dak
 • Samen sterk in de Lege Geaën, samen maken we morgen.
 • Naar één sterke school in de Lege Geaën.

Zie: https://delegeaen.nl/kernwaarden/

 

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu