Ridders van Het Blauwe Hart

NHL Stenden Hogeschool • Nants Schilstra

De Ronde Tafel van de Ridders van Het Blauwe Hart Fryslân, een Blue Zone
Woensdag 15 mei 15.30 – 17.30 – NHL Stenden Hogeschool Locatie De Molen – Rengerslaan 8-10 in Leeuwarden
Fryslân een Blue Zone, klinkt mooi, maar wat is dat?
Nou, er zijn een aantal plekken waar de inwoners gezonder, vitaler, fitter en gelukkig zijn en bovendien minstens 10 jaar langer leven. Nou blijkt uit onderzoek dat al die plekken, alhoewel ze volstrekt uniek zijn, toch een aantal hoofdthema’s delen. De 4 belangrijkste daarvan zijn: vanzelfsprekend bewegen, het juiste perspectief, gezond eten en verbinding (Mienskip).
In Friesland willen we deze onderwerpen op de agenda zetten en daarom worden steeds een aantal experts uitgenodigd om hun visie te geven op deze 4 thema’s. Bij al de thema’s speelt de omgeving een belangrijke rol. Want kleine dingen maken grote verschillen. Als we het leven om ons heen verschralen, dan verliezen we aan gezondheid. En het afgelopen jaar heeft LF2018 al deze thema’s dichterbij gebracht door het thema Iepen Mienskip, een Friese uitwerking van het vierde thema, verbinding.
Een Blue Zone ontstaat dus niet toevallig, we kunnen eraan meebouwen, bewust.
Wat gebeurt er aan de Ronde Tafel van Het Blauwe Hart?
Elk van de deelnemers brengt zijn of haar eigen wijsheid en expertise mee en het idee is dat we elkaar besmetten met ideeën, verbindingen en vooral acties!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu