Plastic, het nieuwe gevaar!

Stellingwerf College • Petra Boorsma
Leven in het water
Verantwoorde consumptie en productie

Gezien in het BioSintrum in Oosterwolde- expositie van kunstwerken van het Stellingwerf College…!

Het Stellingwerf College is bewust bezig met leren voor duurzame ontwikkeling, op vele manieren:

Duurzaamheid
We maken ons onderwijs eigentijdser door oog te hebben voor technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Door thema’s als duurzaamheid, cradle to cradle en bio-based economy aan te bieden proberen we de jeugd bewuster op te leiden voor een betere toekomst. Het thema ‘duurzaamheid’ maakt dat ze bewuster met hun omgeving weten om te gaan.

Stellingwerf College

Over het BioSintrum:

Het onderwijs binnen de gemeente Ooststellingwerf, zonder mbo- of hbo-instelling, heeft met het Biosintrum een flinke boost gekregen. Studenten en docenten van vijf grote mbo- en hbo-instellingen gebruiken het gebouw actief. Voor hybride onderwijs (is in samenwerking met ondernemers ervaren en leren).
Lessen, congressen, stages, afstudeeropdrachten, workshops en onderzoek op het gebied van de nieuwe economie vinden volop plaats. Er is het Lectoraat Bodem van Hogeschool van Hall Larenstein gevestigd, onderdeel van het kennisconsortium Bodem onder leiding van Lector Emiel Elferink.

Onderwijs

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu