Klinkt de wind bij jou anders? 2/2

OBS De Oudvaart • Hennie Vermeij
Duurzame steden en gemeenschappen
Kwaliteitsonderwijs
Leven in het water
Leven op het land

‘Bij ons staat persoonlijke ontwikkeling centraal door plezier, samenwerken, verantwoordelijkheid en creativiteit\’. Dit jaar deed OBS De Oudvaart uit Sneek mee met SPOT ON! Leerlingen onderzochten hun omgeving, verzamelden natuurlijke materialen en maakten daar een kunstwerk én een gedicht bij.

OBS De Oudvaart is een van vele Next Level Scholen in Friesland. Duurzaamheid is een belangrijke pijler:

DUURZAME SCHOOL

Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, energieverbruik en het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij. Dat uiteraard wel gecombineerd met onderwijs in gebouwen die zo duurzaam mogelijk met energie en water omgaan.

De uitdaging van dit atelier is:
Wat is er nodig voor onderwijs van de toekomst dat duurzaam is voor people (mens & organisatie), planet (milieu) en profit (waarde toevoegen aan de maatschappij)?

Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, energieverbruik en het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij.

Duurzame ontwikkeling is een oplossingsrichting om de grote uitdagingen van 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden. Waar kan je die ontwikkeling beter vormgeven en starten dan in het basisonderwijs; dé plek waar volop kansen en mogelijkheden liggen om duurzaam denken en doen te verbinden aan de primaire en natuurlijke ontwikkeling van de kinderen, de ambities van de leerkracht, de rol en stimulans van de ouders en de directe omgeving. De plek om een voetafdruk te laten ontstaan die leeft binnen de gemeenschap en waar de gemeenschap -Mienskip- trots op mag zijn.

Next Level Scholen willen voorop lopen en onderscheidend zijn, zowel qua proces als fysiek. Fysiek omdat naast het gebouw zelf ook expliciet wordt gekeken naar de locatie, het dorp, de stad, het eiland en nog belangrijker: de wensen van de eindgebruiker. Elke school staat in een andere omgeving en heeft andere gebruikers.

DUURZAME SCHOOL

Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, energieverbruik en het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij. Dat uiteraard wel gecombineerd met onderwijs in gebouwen die zo duurzaam mogelijk met energie en water omgaan.

De uitdaging van dit atelier is:
Wat is er nodig voor onderwijs van de toekomst dat duurzaam is voor people (mens & organisatie), planet (milieu) en profit (waarde toevoegen aan de maatschappij)?

Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, energieverbruik en het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij.

Duurzame ontwikkeling is een oplossingsrichting om de grote uitdagingen van 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden. Waar kan je die ontwikkeling beter vormgeven en starten dan in het basisonderwijs; dé plek waar volop kansen en mogelijkheden liggen om duurzaam denken en doen te verbinden aan de primaire en natuurlijke ontwikkeling van de kinderen, de ambities van de leerkracht, de rol en stimulans van de ouders en de directe omgeving. De plek om een voetafdruk te laten ontstaan die leeft binnen de gemeenschap en waar de gemeenschap -Mienskip- trots op mag zijn.

Next Level Scholen willen voorop lopen en onderscheidend zijn, zowel qua proces als fysiek. Fysiek omdat naast het gebouw zelf ook expliciet wordt gekeken naar de locatie, het dorp, de stad, het eiland en nog belangrijker: de wensen van de eindgebruiker. Elke school staat in een andere omgeving en heeft andere gebruikers.

Hoe ziet de school van de toekomst eruit? Wat hebben leerlingen en leerkrachten nodig om leren leuker en beter te maken? Het project Next Level School gaat op zoek naar antwoorden en hoopt binnen drie jaar een prachtige duurzame voorbeeldschool te kunnen presenteren!

Next level School is een innovatieve beweging met de focus op het primaire onderwijs.

Missie
De Next Level School is een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen om in de maatschappij van straks succesvol en gelukkig te kunnen zijn.

Visie
De Next Level School is een school
– waar het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap,
– waar gepersonaliseerd leren is ingevoerd,
– waar je goed onderwijs geniet, of dat nu in een dorp is of een stad,
– met een prettige leer en werkomgeving voor kind en leerkracht afgestemd op de onderwijsvorm en inhoud,
– met een verantwoorde plek midden in de samenleving.

Next level scholen werken met 4 ateliers:
* Gepersonaliseerd leren
* Overal goed onderwijs
* De duurzame school
* De 21e eeuwse vaardigheden

Meer weten? Kijk op https://nextlevelschool.frl

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu