Omgang met mensen

Friesland College • Pier Mulder
Gendergelijkheid
Ongelijkheid verminderen
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Onze student gaat op 24 mei tijdens Global Land aan een statafel mensen vragen of ze een enquête willen invullen. In de enquête staan bepaalde vragen over wat zij van de sfeer vinden en of ze zich veilig voelen in het Friesland College. Onze student onderzoekt zo hoe mensen binnen het Friesland College met elkaar om gaan.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu