Nieuwe Minor Betekenis- economie

NHL Stenden • Kees Klomp
Alle doelen
Kwaliteitsonderwijs

Verschillende onderwijspioniers en collega’s zijn bezig geweest om de basis te leggen voor een aanstaande Minor Betekeniseconomie bij NHL Stenden.

De studenten kunnen zich gaan verheugen op een betekenisvol half jaar met een fijn programma!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu