Meest Duurzame Docent 2020

OBS it Bynt en TERRA MBO • Nine de Jonge

Kortgeleden ontvingen twee Blue Delta docenten de titel Meest Duurzame Docent 2020, vanuit de landelijke organisatie Leren voor Morgen! De Meest Duurzame Docent gaat uit naar docenten die het meest inspirerend en vernieuwend zijn rondom duurzaamheid. Dit zijn ook docenten samenwerkingen aangaan buiten de school.

Voor het basisonderwijs is dit Ewout vd Weide, van OBS it Bynt in Winsum. Samen met het docententeam van niet alleen it Bynt, maar ook met de Gearhing scholen in Baard, Wommels en Itens werken zij structureel en doelgericht aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Interessant is dat zij ook de impact op de taal en kennisontwikkeling van leerlingen in beeld brengen wanneer zij met betekenisvolle, duurzame vraagstukken aan de gang zijn. Dit doen ze in samenwerking met het lectoraat Taal en Kennisverwerving van NHL Stenden en Spark the Movement.

Marjan Nijenbanning van de opleiding Food Life & Innovation bij TERRA werd eveneens door Leren voor Morgen verrast met de titel Meest Duurzame Docent MBO 2020. Naast de bijzondere inspanningen die zij verricht om de SDGs voor haar studenten tot leven te wekken in Groningen, is zij ook actief voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Oeganda. De jury roemde haar innovatieve inzet voor zowel de sociale als de ecologische kant van duurzame ontwikkeling.

Marjan en Ewout, van harte gefeliciteerd met de titel Meest Duurzame Docent 2020! Een prachtige erkenning voor jullie inspanningen om de planeet een goede plek te laten zijn voor iedereen hier en nu, elders en later! Voor meer informatie kun je hieronder de artikelen lezen.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu