MBO studenten monitoren insecten- biodiversiteit

Nordwin College • Dirk Osinga
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

MBO studenten doen praktijkonderzoek insectenbiodiversiteit

Erik Komen, 2e jaars student HVHL Diermanagement ontwikkelde tijdens zijn halfjaar stage bij Nordwin College een digitaal lespakket over insecten tellen. Medio mei, dus midden in de coronatijd, legden zijn videolessen de studenten van MBO 1-2 Veehouderij stap voor stap alles uit. Zo konden zij op hun stagebedrijf zelfstandig een praktijkonderzoek uitvoeren en monitoren op welke plekken van het bedrijf de meeste insecten zaten.

Erik Komen voerde dit project uit in opdracht van het Bijenlectoraat. Bij Nordwin College werkte hij met een groep van 15 studenten Veehouderij (MBO 1-2). Daarnaast deden nog acht docenten, drie projectleiders en vier personen uit een externe groep mee. Alle deelnemers waren enthousiast. Daarom is bij Nordwin besloten het project volgend jaar opnieuw uit te voeren, dan bij meerdere MBO opleidingen. Een mooi resultaat.

LEREN IN DE PRAKTIJK (LIP)
De weidevogelpopulatie daalt de afgelopen jaren nog steeds. Veelal heeft het te maken met de monocultuur (eenzijdig) op de agrarische gronden en de open weilanden. Hierdoor komen minder insecten op de weilanden, waardoor de weidevogels een voedseltekort krijgen en daardoor hun jongen niet kunnen voeren. Wist je dat jonge vogels (bijv. de Grutto) meer dan 10.000 insecten dagelijks nodig hebben?
Studenten MBO 1& 2 Leeuwarden doen onderzoek naar waar de meeste insecten zich bevinden, door het plaatsen van plakplaten op verschillende plaatsen (erf, water en midden in weiland). De gps-coördinaten, foto’s en de resultaten worden opgeslagen in een database. De plakplaten blijven 48 uur staan en vervolgens worden de insecten gemeten qua grootte. Aan de grootte kunnen we zien of een gebied geschikt is voor het leefgebied van de weidevogels. Zijn er weinig insecten in een gebied, dan zou je hiervoor dus een oplossing kunnen bedenken om zo de weidevogelpopulatie weer te laten groeien.

Dit project “Onderzoek naar insectenbiodiversiteit” won een eervolle vermelding in de categorie “Beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema” van de prijsvraag Greener Future for Young Farmers. Nieuwsgierig geworden? De lessen staan online gepubliceerd op Groen Kennisnet: https://library.wur.nl/WebQuery/edepot/522736

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu