Levende Tuin en meer …

Nordwin College • Frank Berends en Daniel Oord
Klimaatactie
Kwaliteitsonderwijs
Leven in het water
Leven op het land

Komend half jaar werken de studenten van de opleiding Natuur & Recreatie aan zes duurzame opdrachten uit het bedrijfsleven, waaronder de Levende Tuin bij het BioSintrum in Oosterwolde (op het Ecomunity Park). Dit is een vast onderdeel van het curriculum.

Naast besprekingen met de vakdocenten vinden er ook coach gesprekken plaats met de loopbaan coördinator – zo ontwikkelen studenten niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar ook competenties als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en het afwegen van keuzes op maatschappij en leefomgeving.

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu