Lesprogramma natuurelementen

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Leven in het water
Leven op het land

Van Hall Larenstein is sterk in haar corebusiness en dat is de natuur. Binnen verschillende opleidingen van de hogeschool zit een lesprogramma natuurelementen ingebed. De studenten worden meegenomen in verschillende lesprogramma’s; vuur, water, aarde en lucht. Deze elementen komen overal in terug, waardoor de studenten circulair leren te denken. Door de studenten mee te nemen in een reis langs deze natuurelementen, worden zij gedurende de opleiding bewust van hun omgeving. Ook wordt er op deze manier sneller een link gelegd tussen de omgeving, de studenten zelf en de studierichting die zij hebben gekozen.

In hoe zij zelf ten opzichte van de wereld staan, maar ook hoe zij vanuit hun studie een rol kunnen spelen voor hun omgeving.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu