Leren voor een circulaire regio

Nordwin College • Frank Berends en Daniel Oord
Klimaatactie
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land

Nordwin College MBO 4 studenten Groene Ruimte werken gedurende de komende 12 weken aan duurzaamheidsvraagstukken van bedrijven uit de regio.

Je kunt denken aan vragen als: Ik heb een restaurant en wil af van plastic. Welk alternatief zou ik kunnen gebruiken om mijn producten vers te houden? Een ander vraagstuk is: de buurt is aan het versloffen, hoe zouden we terrein X moeten inrichten opdat de bewoners de leefomgeving ervaren als HUN leefomgeving?

In de lessen LOB en in de vaklessen wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en aan het gedrag en vaardigheden die nodig zijn om duurzaamheidsvraagstukken te benaderen. In die weken zijn er meerdere momenten waarop het bedrijfsleven actief meedenkt en feedback geeft op de aangedragen oplossingen.

De resultaten worden gepresenteerd in de Week van de Circulaire Economie van 3 tm 7 februari!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu