Leer denken als een schaker!

Circulair Friesland • Ingrid Zeegers
Industrie, innovatie en infrastructuur
Kwaliteitsonderwijs
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Waardig werk en duurzame groei

Bekijk hier de masterclass over circulaire economie ‘De regionale aanpak werkt!’

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trapte De Week van de Circulaire Economie 2021 op 1 februari af met de Nationale Conferentie Circulaire Economie: Het Kantelpunt. Onderdeel hiervan was de masterclass ‘De regionale aanpak werkt!’ door Ingrid Zeegers, over de aanpak en werkwijze van Circulair Friesland. Met ruim 100 leden werkt de vereniging aan de versnelling van de transitie. Inmiddels staat de circulaire economie stevig op de kaart bij Friese overheden, bedrijven en kennisinstellingen, en is het beleidsmatig een breed gedragen speerpunt. Tijdens de masterclass licht Swart het initiatief SPARK the movement – voor circulariteit in het onderwijs – als concreet voorbeeld van de ‘Friese aanpak’ toe.

Wil je het document ontvangen waarin de 5 ontwerpprincipes voor een circulaire economie verder wordt toegelicht? Stuur dan een mailtje naar info@sparkthemovement.nl

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu