Klinkt de wind bij jou anders? 1/2

Next Level scholen • Hennie Vermeij
Duurzame steden en gemeenschappen
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land

Klinkt de wind in Giekerk anders dan die van Vlieland…? En kijk, wat vliegt daar voor vogel? Zie jij die ook bij jou in de buurt?

SPOT ON! is een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving die door de leerlingen is vertaald naar een kunstwerk. De verbinding onderzoeken en verbeelden.

Leerlingen van de Friese Next Level scholen, inclusief Vlieland en Terschelling, namen deel aan het culturele project Spot ON! Dit door Keunstwurk ontwikkelde project staat voor thematisch, projectmatig en betekenisvol werken met kinderen. Dit jaar is het thema de verbinding met de eigen leefomgeving van het kind zichtbaar maken.

Gedeputeerde Sietske Poepjes opende de tentoonstelling met alle kunstwerken in dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden. De expositie is vrij toegankelijk voor iedereen, gedurende de openingsuren van dbieb.

Samenwerkende partijen SPOT ON!:
Keunstwurk
Samenwerkende partijen SPOT ON!:
Next Level Scholen Friesland
Keunstwurk
KEK2 en Akte 2
dbieb
Spark the Movement

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu