Klimaattop Noord Nederland

Spark the Movement • Heleentje Swart
Kwaliteitsonderwijs

“Na een reis naar Groningen met een waterstofbus trapten leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen De Opslach uit Wommels, De Romte uit Itens, It Bynt uit Winsum en de Stjelp uit Baard het programma van de Klimaattop Noord-Nederland af. In de oude Suikerfabriek hadden zich ruim dertienhonderd duurzaamheidsvoortrekkers uit Fryslân, Groningen en Drenthe verzameld.

,,Zo, jullie zijn de Greta Thunbergs van het Noorden”, grapte presentator Harm Edens toen de kinderen op het podium stonden. ,,En nu net zo boos de zaal inkijken als Greta altijd doet. Want daar zitten de vervuilers.”

‘Reis duurzaam mee’

De scholieren van de vier basisscholen uit de Greidhoeke mochten naar de top dankzij hun invulling van het thema van de Kinderboekenweek, vertelt Heleentje Swart. Swart is actief bij Spark the Movement,een op het onderwijs gerichte tak van Circulaire Friesland. ,,Zij kozen niet voor ‘reis mee’, maar ‘reis duurzaam mee’”, zegt ze. ,,Dat mondde uit in een project waarbij de leerlingen met hun ouders onderzochten hoe ze op een duurzamere manier naar school kunnen worden gebracht. De komende maanden worden de ideeën in praktijk gebracht.”

Ook middelbare scholieren van onder andere het Dockinga College mochten in de zaal vertellen wat ze bij duurzaamheid belangrijk vonden. Hun advies: niet-technische oplossingen zorgen voor een duurzame wereld, het gaat vooral om gedragsverandering.”

Lees de rest van het nieuwsartikel via de Friesch Dagblad, hier.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu