Keer de zee niet langer de rug toe

NHL Stenden hogeschool • Nynke Agnes Postma
Leven op het land

Het laatste onderzoek van die meedoet aan de LC awards en die tegelijkertijd een Spark is is het onderzoek van Nynke Agnes Postma. Voor haar studeeropdracht voor de studie Ruimtelijke Ontwikkeling aan hogeschool NHL Stenden deed ze onderzoek naar wat een succesvolle aanpak zou kunnen zijn om de strijd aan te gaan met het stijgende water. Niet voor niets heeft ze haar scriptie Sterk Water genoemd.

De prognose waarmee Nynke in haar scriptie werkt is dat in het jaar 2100 de zeespiegel een meter hoger dan nu. Ook al zouden we dijken maken die hoger en breder zijn dan de huidige, dan nog heeft zo’n stijging binnendijks grote gevolgen.

We moeten terug naar een aanpak die vroeger goed werkte geeft ze aan in haar onderzoek. Binnenlopend water neemt slib mee, daardoor wordt het land op een natuurlijke wijze opgehoogd, wat zorgt voor een betere balans met het zeeniveau. Dat kunnen we nu op een gecontroleerde manier doen. Landbouwgrond onder zout water zetten betekent dat het een tijdlang onbruikbaar is. In zes jaar spoelt regen het zout uit de grond. Daarna is die weer geschikt als landbouwgrond, maar hij ligt dan wel een meter hoger dan daarvoor.

>> Stem hier op jouw favoriete project vóór 6 juni! <<

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu