Jongerenevent 9 juni 2022: Water en Klimaat

Van Hall Larenstein & Technasia • Jolling Lodema
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur

Waar en wanneer?
Datum: donderdag 9 juni 2022
Tijd: 12:45 – 15.00 uur
Locatie: Hogeschool van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden – plenaire start in auditorium

Op 9 juni presenteren de winnende groepjes leerlingen van bijna alle 16 Technasia uit de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe de resultaten van hun opdracht rond klimaatadaptatie. In het kort de opdracht:
Door middel van onderzoek kom je met een creatief en vernieuwend klimaatadaptief plan [ontwerp] voor een klein stedelijk gebied in jouw woongemeente of de gemeente waar de school staat. Daarbij staat centraal dat het gekozen gebied zo slim mogelijk wordt ingericht, zodat de gevolgen van hittestress en wateroverlast verminderd worden (klimaatadaptatie), de biodiversiteit vergroot wordt en er groene energie wordt opgewekt. Slim betekent in deze creatief, ingepast in het stedelijk gebied, waarbij maatschappelijke opgaven (klimaatadaptatie, biodiversiteit en groene energie) worden gekoppeld en de leefbaarheid voor de inwoners en gebruikers van het gebied (de stakeholders) wordt vergroot.

De leerlingen afkomstig uit HAVO 3 en VWO 3 (enkelen uit klas 2), hebben in de afgelopen periode gewerkt aan deze opdracht. Per school is één groepje leerlingen geselecteerd dat het plan gaat pitchen op het JongerenEvent. Daarnaast zullen er per school nog wat extra leerlingen aanwezig zijn ter ondersteuning van de winnende schoolgroep. In totaal zijn er circa 150 leerlingen op het event aanwezig.

Programma:
12:30 – 13:00 uur 12.45 uur
13:00 uur 13.20 uur
13.30 uur – 14.15 uur 14.25 uur
aankomst scholieren
ontvangst bestuurders door Monique Pas (IVN) en kennismaking met dagvoorzitter Trashpacker Tijmen Sissing
welkom en inleiding in grote zaal door dagvoorzitter Tijmen Sissing en directeur onderwijs HvHL Jolling Lodema
verplaatsen voor de provinciale pitches (Groningen blijft in deze zaal – provinciale juryleden zie indeling)
provinciale pitches in de 3 deelzalen – provinciale winnaar wordt gekozen Provinciale winnaars nemen het tegen elkaar op in het auditorium; jurering door bestuurders
14.45 uur 14.55 uur 15.05 uur 15:05 uur 15.20 uur
15:30 uur 16:00 uur 16:40 uur 16:30 uur
– 15:20 uur
– 17:00 uur
intermezzo door Tijmen Sissing tijdens juryberaad
bekendmaking winnaar Jongerevent Water & Klimaat 2022
einde officiële gedeelte
pauze
groepen verzamelen zich voor de workshops en gaan naar de juiste locaties onder leiding van studenten HvHL
workshops 1e ronde – inclusief teruglopen naar centrale hal
workshops 2e ronde
einde programma

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu