Hopon ridesharing

RUG Campus Fryslan • Engelien Reitsma
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Verantwoorde consumptie en productie

Duurzaam mensen met elkaar verbinden die op weg zijn naar hun werk, dat is Hopon. Hopon is opgericht door Sebastian Karges and Germán Ramos, beide studenten aan de RUG Campus Fryslân en volgden de master MSc Sustainable Entrepreneurship 2018/2019.

Wat is Hopon?
Hopon wil de dagelijkse pendel naar het werk duurzamer maken. In het noorden van Nederland is de openbaar-vervoersinfrastructuur niet ideaal en de meeste mensen zijn afhankelijk van het gebruik van auto’s om op hun werkplek te komen. 9 van de 10 automobilisten zijn alleen in hun auto om te werken of voor zakenreizen. Deze inefficiëntie brengt veel problemen met zich mee. Voor werknemers betekent dit hoge kosten voor reizen naar het werk en thuis. Ook zorgt het voor een hoge verkeerscongestie door alle auto’s op de weg. Hopon verbindt mensen op weg naar hun werk en laat collega’s met elkaar carpoolen. Hopon draait op een app om het eenvoudig en gemakkelijk te maken.

Hoe is Hopon tot stand gekomen?
Het idee voor Hopon is ontstaan tijdens de deelname aan de Enterprijs event in Leeuwarden voor startups. Alhoewel Hopon het niet haalde tot de finale, heeft het hen erg geholpen in het hervormen van het idee. Daardoor kon het idee voor Hopon nog sterker, haalbaarder en schaalbaarder gemaakt worden. Na de heroverwegende idee-fase sloot Hopon zich aan bij de Inqubator Leeuwarden om het idee verder te ontwikkelen en om een mentorschap te krijgen van experts.

In welke fase zit Hopon nu?
Op dit moment bevindt Hopon zich in de beginfasen van het opstartproces. Het team is samengesteld door Sebastian Karges en Germán Ramos. Zij werken samen met hun softwareontwikkelaar Sander Jaasma. Op dit moment ontwikkelt Hopon een prototype en zoeken ze bedrijven voor proefprojecten.

Germán Ramos

Germán Ramos

Sebastian Karges

Sebastian Karges

Wat zijn de (duurzame) doelen van Hopon?
Hopon wil de manier waarop mensen pendelen naar het werk, verbeteren door te carpoolen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar ook om alternatieve oplossingen voor duurzame mobiliteit te bieden. Om deze reden helpt Hopon drie duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s): SDG 11 (steden duurzamer maken), SDG 12 (verantwoord gebruik) en SDG 13 (klimaatactie).

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website van Hopon!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu