Hackathon met Arriva

Friesland College • Lotte Brouwer
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur
Verantwoorde consumptie en productie

In de Week van de Circulaire Week (1-6 februari 2021) droeg Friesland College samen met Arriva een steentje bij aan de hackathon ‘Go Circulair’ op dinsdag 2 februari.

Tijdens de hackathon hebben twee teams met studenten meegedacht aan een opdracht van Arriva: ‘Wat kan je doen met het afval van reizigers, de zogenaamde reststromen?’ Arriva gaat dan met de mooiste, originele, maar ook haalbare ideeën aan de slag.

Wie weet komen we dit jaar nog de producten tegen, van wat ooit een weggegooide kauwgom of waterflesje was!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu