Gezond en vers eten voor minima in Friesland

Nordwin College • Loraine Westerneng
Geen armoede
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn

Op 16 april is er met hulp van Nordwin College, 1000 fruitbomen en struiken geplant in Nieuwehorne, waarvan de laagste inkomensgroep in de toekomst van kunnen plukken. Hiermee heeft Stichting Sociaal en Vitaal de eerste stap gezet naar lokaal, gezond en vers eten voor minima gezinnen in Friesland.

Gezond eten is belangrijk om je goed te voelen en ziektes te voorkomen. Toch is het voor veel mensen in Nederland niet makkelijk om de gezonde voedingskeuzes te maken. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor hen is het niet altijd mogelijk om voor gezond, lokaal en vers eten te kiezen. Stichting Sociaal en Vitaal wil daar verandering in brengen. De stichting heeft 10 hectare landbouwgrond in gebruik gekregen en wil er samen met haar partners voor zorgen dat verse, natuurlijke voedselproducten ook bereikbaar zijn voor de laagste inkomensgroepen.

Het is de bedoeling dat vanaf de zomer 50 gezinnen wekelijks van verse groenten, aardappelen en eieren kunnen genieten. Dit zal in de toekomst opgeschaald worden. De stichting streeft ernaar om samen te werken met diverse partijen, waaronder de gemeenten zodat het initiatief verbonden kan worden aan een meer effectief sociaal overheidsbeleid.

Samenwerking onderwijs
Loraine Westerneng, coördinator namens de stichting, is ongelofelijk blij met de samenwerking met studenten van het Nordwin College. Onder begeleiding van docenten hebben zij een enorm steentje bijgedragen aan dit grote project. “Dit is een mooie start om in al onze activiteiten het onderwijs een belangrijke rol te geven.”, aldus Westerneng.

(Bron)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu