Gescheiden afvalbak

Stellingwerf College • Astrid Rienks
Goede gezondheid en welzijn
Klimaatactie
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

Leerlingen uit de tweede klassen hebben voor een project bij technasium Stellingwerf College een afvalbak voor gescheiden afval ontworpen. Opdrachtgever de gemeente Ooststellingwerf. Het winnende team zag het ontwerp verwezenlijkt worden in een blauwe bak door de firma Snaas uit Hoorn.

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu