Expertise Platform Wereld burgerschap

Friesland College • Dominique Derks
Alle doelen
Kwaliteitsonderwijs

Practorale rede Dominique Derks, practor Duurzaam Denken, Duurzaam Doen bij Friesland College – maandag 1 februari 15.30 – 16.15 uur.

Dominique Derks spreekt haar practorale rede uit over hoe Duurzaam Denken en Duurzaam Doen studenten leert om te kunnen schakelen tussen verschillende perspectieven. Een duurzaamheidsvraagstuk lijkt soms heel abstract en ver weg, maar het heeft ook invloed op de persoonlijke -en beroepscontext: ‘’Om te kunnen schakelen tussen die perspectieven heb je volgens mij twee dingen nodig: kennis en vaardigheden. Kennis over maatschappelijke vraagstukken, zoals de Global Goals, draagt bij aan je inzicht in een veranderende wereld. Maar duurzaam denken is niks zonder duurzaam doen. Het kunnen inzetten van verschillende persoonlijk leiderschapsvaardigheden helpen om tot daden te komen.’’

Ben jij benieuwd hoe het practoraat DDDD door middel van projecten en onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten tot t-shaped professionals?

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu