Eindpresentatie balans people, planet en profit

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Kwaliteitsonderwijs
Verantwoorde consumptie en productie

Op 16 juni sloot de minor International Business & Natural Resources haar laatste semester af in hybride onderwijzen en leren. Het doel van dit webinar was om anderen te inspireren. Waarbij de minor studenten de rol van docenten op zich nemen en elkaar iets leren over hun rol in de transitie naar een biobased economy. Wat doen zij om de samenleving nieuw leven in te blazen met natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en lucht?

De minor studenten presenteerden hun resultaten over hoe je je plek kunt herstellen naar een geïntegreerd evenwicht tussen people, planet en profit. Voorbeelden werden genoemd zoals het herinrichten van gemeenschappelijke tuinen als ontmoetingsplaats voor ouderen, maar waar ook jongeren terecht kunnen om lokaal geteeld voedsel te delen.

Ook werden er uitkomsten getoond aan projectklanten hoe je met afval, nieuwe multi-waardestromen kan ontwerpen voor boeren in aardappelen en vlas. Deze projecten voor studenten zijn onderdeel van het BERNN-project en het Waddenzee plastic afval van het House of Design. Wat is leuker dan een duurzame muzikale pauze tijdens dit webinar? Student, Collin Timmer, gaf een les over hoe duurzaamheid en muziek met elkaar verbonden zijn en liet vervolgens zijn muziek horen in de verschillende pauzes. Meer weten? Lees ook over zijn SPARK: ‘Muziek en duurzaamheid verbinden’!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu