Eindpresentatie balans people, planet en profit

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Kwaliteitsonderwijs
Verantwoorde consumptie en productie

Op 16 juni in de ochtend sloot de minor International Business & Natural Resources haar semester van hybride onderwijzen en leren af. Het doel van dit webinar was om anderen te inspireren dat de minorstudenten de docenten zijn van de transitie naar biobased economy en samenleving om natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en lucht nieuw leven in te blazen.

De minorstudenten presenteerden hun resultaten over hoe je je plek kunt herstellen naar een geïntegreerd evenwicht tussen people, planet en profit. Zoals het terug inrichten van de gemeenschappelijke tuinen als ontmoetingsplaats voor ouderen en jongeren om lokaal geteeld voedsel te delen.

De minorstudenten toonden ook hun resultaten aan hun projectklanten om afval te ontwerpen tot een nieuwe multi-waardestroom voor boeren in aardappelen en vlas. Deze studentenprojecten zijn onderdeel van het BERNN-project (https://www.bernn.nl/) en het Waddenzee plastic afval van het House of Design (https://www.houseofdesign.nl/?portfolio=wadvanwaarde). Omdat dit webinar de hele ochtend zou duren, werden er regelmatig pauzes met muziek georganiseerd. Dus een student gaf ons in deze pauzes een les over hoe duurzaamheid en muziek met elkaar verbonden zijn. Zie vorige SPARK ‘Muziek en duurzaamheid verbinden’ van Collin Timmer!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu