Ecokathedraal in Sneek

CSG Bogerman Sneek • Sara van Koldam
Duurzame steden en gemeenschappen
Goede gezondheid en welzijn
Klimaatactie

Over dit project
Op school volgen we het vak Onderzoek & Ontwerp van het Technasium. Bij dit vak proberen we problemen van opdrachtgevers op te lossen. In dit laatste jaar mogen wij zelf een opdrachtgever zoeken en een project opzetten. Dit heet de ‘meesterproef’.
Voor onze meesterproef zijn we bezig met een opdracht van de Stichting TIJD om meer aandacht te genereren voor de ‘ecokathedralen’ van kunstenaar en architect Louis Le Roy. We onderzoeken of het mogelijk is om een ecokathedraalgebied in Sneek op touw te zetten.
Wij zijn bijna klaar met de middelbare school, maar ons project is nog niet af. Om deze reden willen we graag spreken met geïnteresseerden die dit project willen voortzetten of het project op een andere manier willen toepassen. Als u interesse heeft of u kent iemand die interesse heeft, voelt u dan vrij om contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit bericht.

Ecokathedralen
Een ecokathedraal is een plek waar mens, plant en dier eindeloos samenwerken. Het gebied, een openbaar park of particulier terrein, wordt zonder machines bewerkt. Een belangrijk principe van de ecokathedraal is het streven om enkel te verrijken, zaken toe te voegen aan een locatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld snoeien tot een minimum wordt beperkt. Verder wordt er zonder plan gewerkt: er zijn geen tekeningen vooraf hoe het gebied zich zal ontwikkelen.

Gestapelde stenen
Van grijs naar groen. Dat is de mantra van veel overheden en (natuur)organisaties om bewoners ertoe over te halen hun betegelde tuin te vervangen door een tuin met begroeiing. De voordelen van een groene tuin zijn bekend: zo is een groene tuin bijvoorbeeld veel koeler, het afvoeren van regenwater is beduidend beter, CO2 wordt omgezet in zuurstof en een groene omgeving is prettiger voor een mens dan een grijze omgeving.
Nu zijn tegels op zichzelf niet slecht voor de natuur. Het is duurzaam materiaal want ze zijn gemaakt van stenen. Er is dus ook niets op tegen om tegels te verwerken in een groene omgeving. Het is de manier waaróp de tegels worden gebruikt. Vaak is het doel om de natuur uit te schakelen, en zodra er ook maar een grassprietje tussen de tegels groeit, dan wordt dit met alle mogelijke gereedschap en vergif tegengegaan.
Maar je kan de natuur ook ínschakelen met tegels. Door de tegels los te stapelen ontstaan er kieren waar kleine dieren en planten kunnen groeien. En door het hoogteverschil in de tuin ontstaan zogenaamde microklimaten die een voedingsbodem zijn voor vele soorten van leven (biodiversiteit). Dit is dan ook terug te zien bij de ecokathedralen van Le Roy. Kleine muurtjes of imposante gestapelde bouwwerken tekenen de locaties.

Visie
In de documentaire A Life on Our Planet (2020) vertelt David Attenborough hoe de mens vervreemd is geraakt van de natuur. Attenborough concludeert dat we vooral de wildernis terug moeten brengen naar de stad om de socio-ecologische problemen, zoals de afname van biodiversiteit, aan te pakken. Wij denken dat de ecokathedraal van Le Roy een belangrijke rol kan spelen in het verduurzamen van de samenleving. Om deze reden willen we graag anderen inspireren om te werken in de geest van Le Roy.

Meer informatie
Meer informatie over ecokathedralen en de Stichitng TIJD is te vinden via www.stichtingtijd.nl. Kort geleden is er ook een artikel gepubliceerd over ons project. Dit is te lezen op via onderstaande link.
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/algemeen/doe-mee-aan-onderzoek-naar-een-ecokathedraal-in-sneek

Sara van Koldam en Berend Tabak, 6 april 2021.
saravankoldam@hotmail.com
berend.tabak@kpnmail.nl

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu