Duurzaamheid in het kappersvak

ROC Friese Poort • Giuseppe
Industrie, innovatie en infrastructuur
Verantwoorde consumptie en productie

Donderdag 3 oktober was de landelijke symposium Duurzaamheid in het Kappersvak bij ROC Friese Poort in Leeuwarden.

Tijdens de bijeenkomst werden interessante presentaties gegeven. Met dank aan Giuseppe, Rob, Roos van Coöperatie Leren voor Morgen en MBO voor Morgen en gastheren/ vrouwen van Centrum Duurzaam en de Kappersopleiding werd deze bijeenkomst mogelijk gemaakt.

De avond ging over ‘Hoe kan het kappersvak verduurzamen?’
“Kappers met gedegen kennis van duurzaamheid in hun vak komen aan het woord. Docenten en studenten van de kappersopleiding zullen daarna met hen in gesprek gaan over hoe duurzaamheid een plek kan krijgen in de kappersopleidingen.

Bij kapsalons worden jaarlijks grote hoeveelheden chemicaliën door de gootsteen gespoeld. Niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je gezondheid; Een deel van die chemicaliën komt immers op je huid terecht. Kappers, maar ook klanten krijgen hierdoor gezondheidsklachten. In de kappersopleidingen is voor dit probleem en de mogelijke oplossingen hiervoor tot nu toe nauwelijks aandacht.

Kappers schetsen wat de risico’s voor jezelf en je klanten kunnen zijn bij het gebruik van bepaalde producten, hoe je toe kan werken naar gebruik van duurzamere producten en hoe je producten die daadwerkelijk duurzaam zijn kan onderscheiden van producten die dat pretenderen, maar dat in werkelijkheid niet zijn. Experts op gebied van onderwijs en het kappersvak geven handreikingen hoe duurzaamheid een plek in de kappersopleidingen zou kunnen krijgen. Tenslotte zullen zij met docenten en studenten in gesprek gaan om tot concrete aanbevelingen te komen voor het onderwijs.”

(Bron)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu