Duurzaam denken Duurzaam doen; Praktische wereldburgers

Friesland College • Iris Mars
Alle doelen

Tijdens de nationale Week van de Circulaire Economie, lanceerde Friesland College ook een week vol inspirerende activiteiten. Alles vond online plaats.

Praktische wereldburgers
Op de eerste dag van de week hield Dominique Derks haar practorale rede in Duurzaam Denken Duurzaam Doen. Bekijk het filmpje hier. Zij stelt dat duurzaamheid steeds zichtbaarder wordt en dat de Sustainable Development Goals, die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties, in hoe we samen kunnen werken aan een betere wereld, enorm belangrijk zijn. Daarnaast vertelt ze hoe Duurzaam denken en Duurzaam doen in de praktijk gaat.

Op het Friesland College hebben ze als missie om de studenten op te leiden tot praktische wereldburgers. Waarbij ze specialist zijn in hun vak, maar ook als betrokken burger wat kunnen betekenen voor de wereld. Dit wordt gedaan door middel van het nieuwe Platform Praktische Wereldburger met vijf disciplines: internationalisering, burgerschap, ondernemerschap, excellentie en practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen.

Tijdens de week stond daarbij de volgende vragen centraal: Waarom leidt het Friesland College de studenten op tot praktische wereldburger? Wat betekent dat voor de onderwijspraktijk? Door burgerschapsonderwijs te linken aan vakonderwijs, worden studenten toekomstbestendig en wendbaarder gemaakt voor de samenleving. Verschillende docenten gaven gedurende de week een webinar of workshop die het antwoord gaven op deze vragen.

Hackathon
Zo werd er ook een hackathon gehouden met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, met vragen uit het bedrijfsleven, waarbij de vijf disciplines samenkwamen. Meer dan honderd studenten waren er zo’n twaalf uren met groeiend enthousiasme mee bezig. Ze kwamen met verrassende ideeën, en gaven daarover pitches voor opdrachtgevers. Internationale en nationale studenten van verschillende opleidingen werkten in groepjes samen. Waarbij ze vanuit een bredere blik met ideeën konden komen.

(Bron)

 

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu