Drie scholen helemaal energieneutraal

Campus Damwoude • Alie Rienks
Industrie, innovatie en infrastructuur
Kwaliteitsonderwijs
Verantwoorde consumptie en productie
Campus Damwoude 
OBS Dr. J. Botkeskoalle, CBS De Bron en CBS De Fontein komen straks samen onder een dak in Campus Damwoude.
De Campus wordt helemaal energieneutraal gebouwd. Dit past bij de kernwaarden skjin, grien, tûk en sûn – schoon, groen, slim en gezond! . Het gebouw krijgt geen gasaansluiting. De benodigde warmte wordt opgewekt door middel van lucht-water-warmtepompen en er komen zonnepanelen.
 
Momenteel wordt er druk gewerkt aan het ontwerp van een groen beleefplein. Ook voor de inrichting wordt gezocht naar middelen om deze circulair te maken: het verhaal van het gebouw moet kloppen met wat kinderen ook binnen ervaren en leren! Zo hoopt men financiering te vinden voor meubels die geupcycled worden: bestaande stoelen, tafels en kasten die gerepareerd, opknapt en opgefrist zijn. Deze kunnen worden aangevuld met duurzaam gefabriceerde meubels. 
 
Op de foto de kleurrijke start van de bouw.
Foto door Koos Scherjon
terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu