Democratie is niet alleen politiek

Tienskip • Jeppe Kok
Alle doelen
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Jongeren op iedere middelbare school in Fryslân betrekken bij de politiek. Dat is de ambitie van stichting Tienskip, die in 2027 alle Friese jongeren wil bereiken.
Foto: © Omrop Fryslân, Casper Slotboom

1000 jongeren van VO en MBO worden betrokken bij een grote projectdag Plan voor Friesland in het WTC. Op de dag zijn talloze bedrijven, organisaties aanwezig om met jongeren mee te denken over de toekomst. Thema’s waar over gesproken wordt zijn bijv:

  • Straatintimidatie
  • Stress onder jongeren
  • Groen op straat
  • Activiteiten voor jongeren
  • Onderwerpen over inclusiviteit
  • Onderwerpen over milieu en klimaatproblematiek
  • Sportactiviteiten

En zo verder.

Momenteel geeft de stichting al projectdagen bij verschillende middelbare scholen in Fryslân, om zo jongeren te betrekken bij de democratie. Maar de ambities reiken verder.
Het project is opgericht door Jeppe Kok (25), naar aanleiding van zijn profielwerkstuk: “Tienskip is een organisatie die zich inzet om jongeren wegwijs te maken in de democratie. Dat doen we aan de hand van projectdagen. We nemen hordes jongeren van mbo’s en middelbare scholen een dag mee. We maken ze enthousiast en laten een andere kant van democratie zien.”
Jongeren komen met een probleem of uitdaging uit hun eigen omgeving naar zo’n projectdag toe. Kok: “Op de dag zelf word je aan de hand van het thema ingedeeld in een groep, dan ga je gezamenlijk nadenken over een oplossing. Er zit ook een raadslid aan tafel, of een ambtenaar. Zo krijg je begeleiding in het oplossen van zo’n probleem.”
Een voorbeeld kan zijn dat iemand het gevoel heeft dat er niets te beleven is in het eigen dorp. Samen kan er op de projectdag dan over oplossingen en initiatieven worden nagedacht.

Democratie is niet alleen politiek – Jens Meindertsma van stichting Tienskip

De organisatie is vooral van plan om jongeren te laten zien wat zij zelf kunnen bijdragen aan hun gemeenschap, zegt Jens Meindertsma.
“We zien in onderzoeken dat jongeren niet echt bij politiek betrokken zijn. Dat kan goed komen omdat de politiek wat saai en onbetrouwbaar is de laatste jaren. Maar democratie is niet alleen politiek. We willen laten zien hoe je dingen in je omgeving kunt veranderen en verbeteren. We willen een democratische energie aanwakkeren.”

Zelf problemen oplossen

“We willen een zaadje planten”, zo vult Kok aan. “Als je later groot bent en een probleem in je omgeving ziet, dan hopen we dat je de gereedschappen hebt gekregen om er in de praktijk wat mee te doen. Een democratie overkomt je niet, daar kun je zelf wat aan doen.”
“Een groot deel van de jongeren vindt er niets aan en heeft er geen zin in”, zegt Meindertsma, “Maar dat is het leuke: aan het einde van de dag is het meestal helemaal omgeslagen. Dat geeft een voldaan gevoel.”
Meer weten? Kijk op https://www.tienskip.frl/
terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu