De wereld buigt zich over de Lisdodde

Biosintrum • Heleentje Swart
Industrie, innovatie en infrastructuur
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

Op donderdag 1 september, wanneer het onderwijs weer opstart, heeft er een inspirerend bijeenkomst plaatsgevonden in het Biosintrum. Verschillende partners (onderwijs, overheid en bedrijfsleven) waren aanwezig om te (gaan) ontdekken hoe de waardeketen rond de lisdodde in Friesland/ Noord Nederland verder ontwikkeld kan worden!

Hiervoor is een zeer gemêleerde groep uitgenodigd, met in elk geval 30 internationale studenten van de Master Energy & Ecology Management van de TU Twente (MEEM, Leeuwarden), en verder docenten mbo, hbo en universiteit, basis en voortgezet onderwijs, boeren, bouwers, designers én beleidsontwikkelaars bij gemeente en provincie.

Met elkaar is zoveel mogelijk boven tafel gehaald welke kennis er al beschikbaar is, welke nog nodig is en hoe dit gezamenlijk ingezet kan worden – als opmaat naar een programmatische en integrale regionale aanpak voor leren voor duurzame ontwikkeling #LvdO.

Naar een hoger niveau tillen
Afgelopen jaar heeft SPARK in een samenwerking met het Biosintrum, Friese Poort (bouw) en Friesland College (D’Lab; Textiel & Interieur Design) ervaren dat studenten door hun energie en nieuwsgierigheid een grote katalyserende werking hebben in regionale opgaves. Dit jaar is SPARK mede ism de Coöperatie Leren voor Morgen in de gelegenheid om dit groter aan te pakken. Al doende willen we onderzoeken en ervaren welke ‘circular skills’ we nodig hebben om tot regionale innovatie voor duurzame ontwikkeling te komen. Bovendien onderzoeken we hoe we deze skills structureel onderdeel kunnen maken van het onderwijs – van basisschool tot universiteit: waar zit de flexibiliteit en de adaptiviteit in het lesprogramma om betekenisvolle vraagstukken uit de samenleving op te pakken en verder te brengen?!

Stakeholders uit bedrijfsleven van overheden roepen we daarbij op om bestaande vragen en expertise te delen, vanuit het idee: alleen ga je snel, samen kom je verder…!

Naast de MEEM (studenten van de Master Energy & Ecology Management van de TU Twente) zal ook de master Sustainable Entrepreneurship van Campus Fryslan met lisdodde-vraagstukken aan de slag gaan, evenals verschillende opleidingen van de Friese MBO’s en HBO’s, en verschillende basis- en voortgezet onderwijs scholen.
Op 28 september is er overigens al een 2e bijeenkomst gepland, dan met de master studenten Sustainable Entrepreneurship van Campus Fryslan. De insteek op 1 sept is iets meer vanuit ecologisch perspectief, en 30 sept iets meer economisch; maar op beide dagen wil ik een zo integraal mogelijk verhaal proberen te bouwen.
terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu