Cursus beschermen biodiversiteit

Nordwin College • Menno Stienstra
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land

Om de biodiversiteit te beschermen moet je weten welke soorten planten wel en niet thuis horen in Nederland. Sommige planten (exoten) verspreiden zich momenteel snel in Nederland en Europa. Om deze te bestrijden tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte of bij particuliere projecten is zorgvuldig handelen belangrijk.

Tijdens deze cursus leert u hoe u in uw werkzaamheden kunt handelen en waarom dit zo belangrijks.

Inhoud
Wet- en regelgeving die te maken hebben met bestrijding van exoten
Problemen die men kan verwachten van exoten
Gewenste methoden van bestrijding met een bestrijdingslijst invasieve exotische planten
Verwachting van verschillende partijen rond de problemen met en voorkoming van invasieve exoten

22-01-2020 van 08.30-15.30 uur.
Locatie: Nordwin College, Jansoniusstraat 2a in Leeuwarden
Opgeven kan via deze link:
https://www.nordwincollege.nl/cursussen-trainingen/aanbod/groen/244/exotenbestrijding

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu