Boeren op veenweidegrond, maar dan wel duurzaam

RUG Campus Fryslân • RUG Campus Fryslân
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur

Nog een van de mooie initiatieven die meedoen aan de LC Awards, een onderzoek hoe veehouders op veengrond uitstoot kunnen verminderen op een haalbare manier die hen ook nog wat oplevert. Drie studenten van de RUG Campus Fryslân zijn hier de afgelopen tijd druk mee bezig geweest. De LC Awards is een initiatief van de Leeuwarder Courant (LC). Aan de hand van de LC Awards wil de Leeuwarder Courant de allermooiste projecten van mbo, hbo en masteropleidingen uit Friesland laten zien.

Het onderzoek van de drie studenten gaat specifiek over boeren in het veenweidegebied. Hier daalt de bodem jaarlijks bijna een centimeter en daardoor komt er veel CO2 vrij. Ze focussen zich op een paar duurzame methoden: ondergrondse irrigatie, het verhogen van het waterniveau en klei in veen aanbrengen.

Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot een advies aan ingenieursbureau BügelHajema over hoe overheden boeren kunnen ondersteunen bij het experimenteren met duurzamere methoden. De drie studenten hopen met hun onderzoek een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de kloof tussen boeren, de overheid en de wetenschap.

Alle initiatieven van de LC Awards zijn hier te vinden. Stem voor 6 juni op jouw favoriet!

>> Stem hier op jouw favoriete project vóór 6 juni! <<

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu