Biobased challenge voor het MBO – deadline 18 september

AOC Terra • Marjan Nijenbanning
Industrie, innovatie en infrastructuur
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

DEAL de serie is een educatievorm van een reeks korte speelfilms, waarin duurzame innovatieve techniek en transitie centraal staan. De serie is nu bezig met haar 4e aflevering met als titel Het Groene Goud en Biobased Economy.

Om tot deze aflevering te komen is er een challenge voor alle mbo studenten uit de provincie Groningen, Drenthe en Friesland. Zie onderaan voor de challenge!

Het achtergrondverhaal:
“Om de zieltogende spruitenboerderij van zijn disfunctionele familie van de ondergang te redden en indruk te maken op de dochter van zijn vaders grootste concurrent, doet een vindingrijke nerd verwoede pogingen een gezichtsverjongend masker te ontwikkelen uit de reststroom van spruitjes

Biobased Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa toepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn economische kansen voor nieuwe producten, verduurzaming, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

Aanleiding Voor de aanvullende lesprojecten rondom Het Groene Goud wordt op het Suikerterrein van Terra hennep geteeld, dit wordt ook wel vezelhennep genoemd. Deze hennepsoort is niet te vergelijken met wiet. Het grootste en belangrijkste verschil tussen hennep- en wietplanten is het feit dat hennepplanten geen of nauwelijks THC bevat en juist veel CBD. Wietplanten bevatten juist veel THC en weinig CBD. Daardoor is de vezelhennepplant geen verdovend middel. De vezelhennepplant werd eeuwenlang veel verbouwd. Bij veel boerderijen in Zuidwest-Nederland bevonden zich zogenoemde hennepakkers. Toen de teelt hier minder lucratief werd importeerde men het gewas uit onder andere Rusland, Italië en de Verenigde Staten. Begin 20e eeuw verminderde het gebruik echter sterk omdat de hennepvezel werd verdrongen door goedkopere producten als sisal en jute.

Hennep is voor de akkerbouwer een relatief eenvoudig gewas om te telen. Bovendien telt het met een factor 0,3 mee als vergroeningsgewas in het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Hennep kan net als mais vanaf april tot half mei worden gezaaid. Een bemesting met alleen dierlijke mest is voldoende. Hennep heeft geen chemische gewasbescherming nodig. Omdat het gewas snel opkomt en de grond ook snel dicht groeit, is een onkruidbestrijding niet nodig. Ook is het gewas weinig gevoelig voor ziekten en plagen, zodat een chemische gewasbescherming ook niet nodig is. Het product is dus erg geschikt als basis voor diverse producten.”

En nu de challenge… Wat moet je doen?
Ontwikkel een product dat afkomstig is van vezelhennep. Hoe? Ontwerp of schets een prototype van dit product, benadruk de economische aspecten van je product en schrijf vervolgens een essay in Word van maximaal 1000 woorden. Lever deze essay, een schets of foto van het door jou ontwikkelde prototype en een flyer op A5-formaat in. Het is toegestaan om gezamenlijk met medestudenten te werken aan de challenge.

Deadline
De op te leveren producten moeten op 18 september ingeleverd worden op het volgende mailadres: suikerterrein@terra.nl. De uitslag wordt op 9 oktober bekendgemaakt, informatie hierover volgt later.

Wat kan je winnen?
Een fantastisch diner van de Wolkenfabriek met je team voor de 1e, 2e en 3e prijs. Het team dat uiteindelijk wordt uitgeroepen als winnende team mag zijn prototype verder uitwerken met de geoogste vezelhennep.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu