Beste plan klimaatadaptatie van Friesland

RSG Simon Vestdijk • Tijmen Sissing
Duurzame steden en gemeenschappen
Leven op het land

Ruim 600 scholieren van de Technasiumscholen in Groningen, Friesland en Drenthe werken aan een creatief en vernieuwend klimaatadaptief plan.

Een plan om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zoals hittestress en wateroverlast verminderen, de biodiversiteit vergroten, maar ook het opwekken van duurzame energie. Op 9 juni presenteerden de leerlingen in groepen hun plannen met ideeën aan een jury van bestuurders en beleidsmakers. De leerlingen van rsg Simon Vestdijk ontwikkelden een heel nieuw wijk. Lees meer daarover hier: https://www.harlingercourant.nl/harlingercourant/nieuws/leerlingen-rsg-simon-vestdijk-ontwikkelen-beste-klimaatadaptieve-plan-van-friesland

Bron afbeelding: Harlinger Courant

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu