Afval architecten gezocht!

OBS de Burgerschool • Wini Weidenaar
Industrie, innovatie en infrastructuur
Verantwoorde consumptie en productie

In februari, in de week van Circulaire Economie, start het eerste programmaonderdeel van de Uitkijkers met het thema ‘Afval is een ontwerpfout’ op basisschool OBS Burgerschool in Dokkum. Samen met de leerlingenraad wordt een kort programma samengesteld waar we toewerken naar een tentoonstelling middels een ontwerpwedstrijd. De tentoonstelling bestaat uit producten die gemaakt worden van afval. Ze kiezen hiervoor in ieder geval drie schone afvalstromen: plastic granulaat (plastic korrels), elektrische kabels/snoeren en textiel. Hiervoor is uiteraard basiskennis nodig. In samenwerking met Omrin en Circulair Friesland willen de school deze kennis overbrengen op de leerlingen van groep 5-8 van de school.

Ze werken na de lessen met kennis en inspiratie in groepjes aan een nieuw product. Ze zijn in de derde les afvalarchitecten. Deze producten worden tentoongesteld in ‘De Nieuwe Kanselarij’ in de Afvalvrije week van 6-10 juni. De kinderen beoordelen hun eigen producten met punten waardoor er een top drie uitkomt. Uit deze top 3 wordt een winnaar gekozen, deze gaat nav zijn of haar ontwerp op gesprek bij een bedrijf of organisatie om te overleggen of het product ook daadwerkelijk ontwikkeld kan worden en wat daarvoor nodig is. De terugkoppeling van de organisatie Vereniging Circulair Friesland koppelt een organisatie aan de kinderen, nemen de kinderen mee terug naar school.

Het programma bestaat uit drie lessen en twee presentatiemomenten.
1. Kennis: gastles Omrin over afval in het algemeen, wat is afval, welke reis legt afval af, hoeveel afval hebben we gemiddeld per persoon etc.
2. Inspiratie: gastles van Circulair Friesland over circulariteit, wat er gemaakt wordt van bestaande producten etc. – misstanden textiel etc. en twee ondernemers
3. Ontwerpen: Een lesbrief voor de ontwerpwedstrijd ‘Afval Architect – Afval is een ontwerpfout’
4. Tentoonstelling: in de Afvalvrije week van 6-10 juni in de Kanselarij
5. Vermarkten: Gesprek met organisatie voor de ontwikkeling van het product en terugkoppeling naar school. De organisatie geeft hier een terugkoppeling op de haalbaarheid van het ontwikkelen van dit product en neemt de kinderen mee in het proces wat er bij komt kijken al zo’n product daadwerkelijk op de markt komt. Het is dus niet een garantie dat het ook gemaakt wordt.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu