3D geprinte boot van zwerfafval

Maritieme Academie Harlingen • Arjen Mintjes
Klimaatactie
Schoon water en sanitair
Verantwoorde consumptie en productie

Vorig jaar deed o.a. het Maritieme Academie Harlingen mee aan de Skjin Wetter, een opruimspektakel waarbij er zwerafval wordt verzameld uit het water. Daarbij heeft het Maritieme Academie Harlingen een 3d-geprinte boot gewonnen! Niet zomaar een boot, maar eentje van plastic dat tijdens de opruimactie is verzameld uit de Friese wateren.

Samen met 1000 andere vrijwilligers is er maar liefst 650 kilometer aan Friese wateren schoongemaakt. Van duikers en hengelsporters tot suppers. Een heel breed publiek deed mee. Uiteraard viel er ook een prijs te winnen, het Skjin Wetterprijs, een 3d-geprinte boot van plastic.

Het verzamelde zwerfplastic is door Morssinkhof Plastics Heerenveen verwerkt tot regranulaat, een materiaal dat wordt gebruikt om voorwerpen te kunnen printen. Het bootje is daarna geprint door het bedrijf 10-XL uit Hardinxveld-Giessendam. In het centrum van Harlingen is de boot te water gelaten en overgedragen aan de directeur van de school, Arjen Mintjes.
Simon Bijlsma van de Friese Milieu Federatie: “De meer dan duizend vrijwilligers van Skjin Wetter hebben er zo voor gezorgd dat het zwerfafval uit het water is omgezet in een hoogwaardige grondstof waarvan een prachtig nieuw product is gemaakt. Een mooi voorbeeld van het circulair gebruiken van grondstoffen.”

Zwerfafval
Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic afval in het oppervlaktewater en de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid zal voor een deel ook in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dit kan voorkomen worden door de eigen omgeving schoon te houden.

Skjin Wetter 2021
De Skjin Wetter is georganiseerd door de Friese Milieu Federatie (FMF), Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en vele verenigingen. In 2020 duurde het Skjin Wetter spektakel niet één dag zoals voorgaande jaren, maar een hele week. De vijfde editie Skjin Wetter 2021 is van 2 t/m 9 oktober. Deelnemers in de deelnemende gemeenten kunnen zich weer aanmelden. Dit kan op www.samenfryslanschoon.frl

(bron)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu