#14 Global Goal TV (GGTV) – mensenhandel en over internationale studenten

Friesland College • Jelmer van der Feen
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en duurzame groei

In deze video hebben we het over mensenrechten. Dit zijn rechten die voor alle mensen op de wereld gelden. Tijdens de week van de internationale student is hier aandacht aan besteed, door onder andere een interview met Maurice Lede, bekend van 3 op Reis. Het thema wordt ook op een hele andere manier onder de aandacht gebracht. Door te laten zien waar de organisatie Fier voor staat, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In dit item wordt het onderwerp mensenhandel besproken.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu