European RCE Meeting

The imaginative Power of the Region. Learning for the SDGs together!

UITNODIGING EUROPEAN RCE MEETING


Beste onderwijsmakers,


SPARK the Movement nodigt jullie van harte uit voor de Europese RCE Meeting op 8 februari 2022. Deze vindt online plaats, vanuit Leeuwarden.

Wat is RCE?
Een RCE is een Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development. De SPARK community maakt deel uit van dit internationale, door de VN gedragen netwerk van RCE’s. Zo kunnen we ons laten inspireren door andere regio’s in de wereld en natuurlijk ook: laten zien wat er in Friesland allemaal al gebeurt!

Het programma
We hebben een wervelend programma voor jullie in petto, waarbij wetenschappers, kunstenaars en professionals uit alle lagen van het onderwijs bijdragen aan de centrale vraag: Hoe leren we samen bouwen aan een duurzame regio? En hoe gebruiken we onze collectieve verbeeldingskracht om écht anders te gaan handelen?!


Over tot actie!
Met jullie als betrokken publiek willen we er een inspirerende en leerzame dag van maken, die aanzet tot actie. Want alleen samen kunnen we de creative energie van studenten en docenten, maar ook die van bedrijven, lokale overheden en NGO’s bundelen en een bruisende regio creëeren!

Aanmelden
Heb je interesse, meld je dan snel aan voor een of voor beide dagdelen via de knop hieronder. De voertaal is Engels. Heb je vragen, stuur dan een mailtje naar max.eisenbart@circulairfriesland.frl.


Vriendelijke groet, 


Max Eisenbart, Lennie Qiu en Heleentje Swart 

Georganiseerd door SPARK the Movement (RCE Fryslân) in samenwerking met United Nations University, Coöperatie Leren voor Morgen, Vereniging Circulair Friesland, NHL Stenden en RUG|Campus Fryslân.